รายละเอียดเพิ่มเติม

0%
  No. Deep groove ball bearings 160 b(mm) D(mm) B(mm)
  1
  Deep groove ball bearings 16002 15 32 8
  2
  Deep groove ball bearings 16003 17 35 8
  3
  Deep groove ball bearings 16004 20 42 8
  4
  Deep groove ball bearings 16005 25 47 8
  5
  Deep groove ball bearings 16006 30 55 9
  6
  Deep groove ball bearings 16007 35 62 9
  7
  Deep groove ball bearings 16008 40 68 9
  8
  Deep groove ball bearings 16009 45 75 10
  9
  Deep groove ball bearings 16010 50 80 10
  10
  Deep groove ball bearings 16011 55 90 11
  11
  Deep groove ball bearings 16012 60 95 11
  12
  Deep groove ball bearings 16013 65 100 11
  13
  Deep groove ball bearings 16013-MA 65 100 11
  14
  Deep groove ball bearings 16014 70 110 13
  15
  Deep groove ball bearings 16014-MA 70 110 13
  16
  Deep groove ball bearings 16015 75 115 13
  17
  Deep groove ball bearings 16015-MA 75 115 13
  18
  Deep groove ball bearings 16016 80 125 14
  19
  Deep groove ball bearings 16016-MA 80 125 14
  20
  Deep groove ball bearings 16017 85 130 14
  21
  Deep groove ball bearings 16018 90 140 16
  22
  Deep groove ball bearings 16018-MA 90 140 16
  23
  Deep groove ball bearings 16019 95 145 16
  24
  Deep groove ball bearings 16020 100 150 16
  25
  Deep groove ball bearings 16020-MA 100 150 16
  26
  Deep groove ball bearings 16021 105 160 18
  27
  Deep groove ball bearings 16021-MA 105 160 18
  28
  Deep groove ball bearings 16022 110 170 19
  29
  Deep groove ball bearings 16022-MA 110 170 19
  30
  Deep groove ball bearings 16024 120 180 19
  31
  Deep groove ball bearings 16024-MA 120 180 19
  32
  Deep groove ball bearings 16026 130 200 22
  33
  Deep groove ball bearings 16026-MA 130 200 22
  34
  Deep groove ball bearings 16028 140 210 22
  35
  Deep groove ball bearings 16028-MA 140 210 22
  36
  Deep groove ball bearings 16030 150 225 24
  37
  Deep groove ball bearings 16030-MA 150 225 24
  38
  Deep groove ball bearings 16032 160 240 25
  39
  Deep groove ball bearings 16032-MA 160 240 25
  40
  Deep groove ball bearings 16034 170 260 28
  41
  Deep groove ball bearings 16034-MA 170 260 28
  42
  Deep groove ball bearings 16036 180 280 31
  43
  Deep groove ball bearings 16038 190 290 31
  44
  Deep groove ball bearings 16038-MA 190 290 31
  45
  Deep groove ball bearings 16040 200 310 34
  46
  Deep groove ball bearings 16040-MA 200 310 34
  47
  Deep groove ball bearings 16044 220 340 37
  48
  Deep groove ball bearings 16044-M 220 340 37
  49
  Deep groove ball bearings 16048 240 360 37
  50
  Deep groove ball bearings 16048-MA 240 360 37
  51
  Deep groove ball bearings 16052 260 400 44
  52
  Deep groove ball bearings 16052-MA 260 400 44
  53
  Deep groove ball bearings 16056-M 280 420 44
  54
  Deep groove ball bearings 16060-M 300 460 50
  55
  Deep groove ball bearings 16064-M 320 480 50
  56
  Deep groove ball bearings 16068-M 340 520 57
  57
  Deep groove ball bearings 16072-M 360 540 57
  58
  Deep groove ball bearings 16076-M 380 560 57