บริษัท สยาม-เอไอ เทคโน จำกัด

ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ทุกชนิด

DME Mold Cooling
TSUBAKI Innovation in Motion